Greičio viršijimas: kokios baudos ir ekonominė nauda?